add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > เบิกสินค้าผลิตตามorder คำสั่งลูกค้า

        การเบิกสินค้าเพื่อผลิตจะช่วยให้ท่านทราบว่าใช้สินค้าวัตถุดิบไปเท่าไหร่ในการผลิตต่อครั้ง โดยระบบจะช่วยดึงข้อมูลจากใบสั่งผลิตแล้วคำนวณให้ว่าต้องใส่รายการสินค้าวัตถุดิบและจำนวนเท่าไหร่ในการสั่งผลิตอัตโนมัติ (ดึงจากสูตรผสม/Lot ในข้อมูลสินค้าสั่งผลิต) หรือถ้าท่านผลิตเพื่อจำหน่ายหน้าร้านเองก็สามารถใช้เมนูนี้ได้โดยข้ามขั้นตอนการบันทึกใบสั่งผลิตไปแล้วทำขั้นตอนการเบิกสินค้าเพื่อผลิตได้เลย โดยสัดส่วนของสินค้าวัตถุดิบในการผลิตสามารถแก้ไขได้ตามความเหมาะสมเช่นถ้าผลิตอาหาร น้ำตาลก็เลือกสัดส่วนได้ตามความต้องการของลูกค้า 

การบันทึกใบเบิกสินค้าในโปรแกรมสต๊อกสินค้า dmart เริ่มต้นท่านต้องเตรียมข้อมูลสินค้าสั่งผลิต ให้เรียบร้อยก่อน แต่ท่านก็สามารถเข้ามาเพิ่มข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกใบเบิกสินค้าเพื่อผลิตได้

การเบิกสินค้าเพื่อผลิต มี 2 รูปแบบ
1.เบิกสินค้าผลิตตามorderของลูกค้า
2.เบิกสินค้าเพื่อผลิต (ผลิตเอง)
เราจะเริ่มจากรูปแบบแรกก่อนคือเบิกสินค้าผลิตตามorder

เข้าไปที่เมนู ส่วนผลิต->ใบเบิกสินค้าเพื่อผลิต ดังรูป

เข้าเมนูเบิกสินค้าผลิต-ระบบขายหน้าร้าน-dmart

หลังจากนั้นให้เลือกคลังที่ต้องการตัดสต๊อกวัตถุดิบเพื่อผลิต(ในที่นี้จะเลือกคลังหลัก) แล้วกดปุ่ม Ok 

เลือกคลังเพื่อเบิกสินค้าผลิต-โปรแกรมขายdmart

กดเพิ่ม  หลังจากนั้นกดปุ่มดึงข้อมูล->เบิกผลิตสินค้า->เบิกตามออเดอร์สั่งผลิต ดังรูปตัวอย่าง

กดเพิ่มเบิกสินค้าผลิต-โปรแกรมบิล-dmart
ดึงข้อมูลใบสั่งผลิตเพื่อเบิก-โปรแกรมบิลdmart

เลือกช่วงวันที่ของใบสั่งผลิตสินค้าที่ต้องการดึงข้อมูลมาเบิกสินค้าเพื่อสั่งผลิต เมื่อเลือกวันที่เรียบร้อยแล้วเลือกให้สินค้าที่ต้องการ (เลือกสินค้าได้ 1 รหัสเท่านั้น) เพื่อเบิกส่วนประกอบ/วัตถุดิบมาผลิต

เลือกวันที่สั่งผลิต-โปรแกรมขายdmart
เลือกสินค้าเพื่อเบิกผลิต-โปรแกรมคลังสินค้าdmart

ระบบจะดึงเอกสารใบสั่งผลิตที่อยู่ในช่วงวันที่ที่คุณต้องการมาแสดง ให้คุณทำเครื่องหมายถูกหน้าใบสั่งผลิตที่ต้องการเบิกสินค้าผลิตมาในรอบนี้ (สามารถกดปุ่มเลือกทั้งหมดได้หากจะเลือกทุกเอกสาร) หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ok เพื่อยืนยัน

เลือกorderที่จะเบิกผลิต-โปรแกรมpos-dmart
เลือกใบสั่งผลิตทั้งหมด-โปรแกรมposdmart

ระบบจะคำนวณสินค้าส่วนประกอบ/วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตตามใบสั่งผลิตที่คุณเลือกมา (โดยคำนวณตามสูตรผสมในข้อมูลสินค้า) และแสดงรายการสินค้าและจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ต้องใช้ในการผลิต คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรได้ถ้าเป็นอาหาร แต่หากจะทำตามสูตรเลยให้คลิ๊กปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลใบเบิกสินค้าสั่งผลิต หากต้องการบันทึกต้นทุน/ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเพิ่มเติมในการผลิตสามารถคลิ๊กไปที่แถบรายละเอียดการผลิตเพื่อเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่าย/ต้นทุนการผลิต (แต่ท่านจะต้องเพิ่มรายการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายมาก่อนเข้าฟอร์มนี้) วิธีเพิ่มประเภทต้นทุน-ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า

 

เปลี่ยนจำนวนสินค้าที่เบิกผลิต-pos-dmart
แถบค่าใช้จ่าย-ต้นทุนผลิต-โปรแกรมขาย-dmart
บันทึกใบเบิกสินค้า-โปรแกรมขายหน้าร้านdmart

ท่านสามารถพิมพ์เอกสารใบเบิกสินค้าผลิตได้โดยกดปุ่มพิมพ์ โดยจะมีปุ่มพิมพ์1 กับ พิมพ์2 ถ้าเป็นฟอร์มที่พิมพ์บ่อยควรกำหนดไว้ที่พิมพ์1 พิมพ์2 จะเป็นแบบฟอร์มทางเลือกซึ่งสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์ม (ท่านสามารถให้ทางทีมงานกำหนดแบบฟอร์มรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้ค่ะ แจ้งได้เลย) 

ตัวอย่างใบเบิกสินค้าผลิต-โปรแกรมสต๊อกdmart