add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > วิธีสร้างบาร์โค้ด

หากคุณต้องการสร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดอาจจะเป็นสินค้าที่ผลิตเองหรือสินค้าฝากขายที่ไม่มีบาร์โค้ดมาจากผู้จำหน่ายสามารถทำได้โดยคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปในระบบก่อน วิธีเพิ่มข้อมูลสินค้าคลิ๊ก!!! แล้วสามารถมาสร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้าในภายหลังได้

วิธีสร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้ามีให้เลือก 2 แบบ
1.สร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้ารายการเดียว
2.สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติให้กับสินค้าทั้งกลุ่ม
โดยเข้าไปที่เมนู สินค้า -> กลุ่มสินค้าและสินค้า แล้วเข้าไปในกลุ่มสินค้าที่คุณต้องการ ในตัวอย่างจะเลือกหมวดรหัส 13 ขนมฝากขาย ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มสินค้าและสินค้าในโปรแกรมpos dmart

1.สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติให้กับสินค้ารายการเดียว

คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้คลิ๊กเลือกสินค้าที่ต้องการสร้างบาร์โค้ดแล้วกดปุ่มสร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติ ระบบจะสร้างบาร์โค้ดรูปแบบ EAN13 ให้อัตโนมัติ ดังรูปตัวอย่าง

2.สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติให้กับสินค้าทั้งกลุ่ม

คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อยก่อนทั้งกลุ่ม แล้วไปที่เมนู หน้าที่พิเศษ – > สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติทั้งกลุ่ม ระบบจะสร้างบาร์โค้ดรูปแบบ EAN13 ให้อัตโนมัติทั้งกลุ่ม ดังรูปตัวอย่าง

วิธีการบันทึกข้อมูลสินค้าในวิดิโอเริ่มนาทีที่ 22:16