add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > วิธีการรับเงินมัดจำ

        การรับมัดจำคือการรับเงินมาก่อนอาจจะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือจำนวนเงินแค่บางส่วน แต่ลูกค้าจะยังไม่ได้รับสินค้าในตอนนี้ อาจเป็นกรณีการจองสินค้าหรือกรณีอื่นๆเช่น Pre Order (ระบบจะยังไม่ตัดสต๊อกแต่บันทึกการรับเงินมาก่อนและมาทำการบันทึกการขายสินค้าเพื่อตัดสต๊อกในภายหลังโดยดึงค่ามัดจำมาหักล้างด้วย)

การบันทึกข้อมูลรับมัดจำในโปรแกรมขายหน้าร้าน dmart เริ่มต้นท่านต้องเตรียมข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อยก่อน แต่หากเป็นสินค้าใหม่ท่านก็สามารถเข้ามาเพิ่มข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกการรับมัดจำได้

เข้าไปที่เมนูขาย->รับเงินมัดจำ จะปรากฏหน้าจอให้ท่านเลือกคลังสินค้าที่จะตัดสต็อกเมื่อเลือกคลังแล้วให้กดปุ่ม ok ดังรูป

เข้าเมนูรับมัดจำ
เลือกคลังสินค้า

หากยังไม่มีข้อมูลลูกค้าท่านสามารถเข้าไปที่เมนู แก้ไขข้อมูล->ข้อมูลลูกค้า เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ได้ดังรูปตัวอย่าง แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่แล้วในระบบ เริ่มขั้นตอนต่อไปได้เลย วิธีบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด

แก้ไขข้อมูลลูกค้า-สินค้าในฟอร์มรับมัดจำ

กดเพิ่ม เลือกรหัสลูกค้าที่จะทำการรับมัดจำ หลังจากนั้นระบุ วันที่รับมัดจำ และเลือกประเภทการคิด VAT ในตัวอย่างจะเลือกเป็นประเภทรวม VAT ดังรูปตัวอย่าง

หมายเหตุ: หากเลือกประเภท VAT เป็นแบบใดต้องในเมนูขายต้องเลือกประเภทVAT ตามใบรับมัดจำด้วยมิฉะนั้นระบบจะไม่สามารถดึงข้อมูลการรับมัดจำมาหักในบิลขายได้)

กดปุ่มเพิ่มใบรับมัดจำ
เลือกรหัสลูกค้ารับมัดจำ

เพิ่มรายการสินค้าให้เช่าโดยกดปุ่ม … ดังรูป โดยสามารถค้นหาจากรหัส/ชื่อสินค้าได้ หากสินค้ามีบาร์โค้ดสามารถสแกนบาร์โค้ดได้เลย ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าที่ท่านเลือกมาแสดงในรายการสินค้า หลังจากนั้นระบุข้อมูลดังนี้
1.จำนวน -> จำนวนสินค้าขาย
2.ราคา -> ราคาขายสินค้าต่อหน่วย เริ่มต้นระบบจะดึงมาจากข้อมูลสินค้าแต่ท่านสามารถแก้ไขได้
3.ส่วนลด -> ส่วนลดการขายถ้ามี ถ้าให้ส่วนลดเป็น % ให้ใส่จำนวนตามด้วยเครื่องหมาย + เช่นลด 5% ใส่ 5+ ในช่องส่วนลด ระบบจะคำนวณยอดรวมให้อัตโนมัติ
***หมายเหตุ*** ใน 1 เอกสารไม่ควรบันทึกสินค้าเกิน 50 รหัส

เลือกรหัสสินค้าในรับมัดจำ

หลังจากนั้นระบบจะคำนวณยอดรวมเงินให้อัตโนมัติ ให้ท่านระบุจำนวนเงินที่รับมัดจำในช่องเงินสด (จะรับบางส่วนหรือทั้งหมดของราคารวมสินค้าก็ได้) ในตัวอย่างจะรับเงินเพียงบางส่วนคือ 8,900 บาท จากทั้งหมด 18,900 บาท เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ดังรูป

ใส่จำนวนเงินรับมัดจำ
ใส่รับมัดจำบางส่วน

ท่านสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานการรับมัดจำได้โดยกดปุ่มพิมพ์ โดยจะมีปุ่มพิมพ์1 กับ พิมพ์2 ถ้าเป็นฟอร์มที่พิมพ์บ่อยควรกำหนดไว้ที่พิมพ์1 พิมพ์2 จะเป็นแบบฟอร์มทางเลือกซึ่งสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์ม (ท่านสามารถให้ทางทีมงานกำหนดแบบฟอร์มรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้ค่ะ แจ้งได้เลย) 

พิมพ์ใบรับมัดจำ
ตัวอย่างใบรับมัดจำ