add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > รับเข้าสินค้าจากการผลิต

        การบันทึกรับเข้าสินค้าจากการผลิตเข้าคลังสินค้า จะช่วยให้ท่านทราบว่าจำนวนสินค้าที่ผลิตได้แต่ละรอบเป็นจำนวนเท่าไหร่และมีของเสียจากการผลิตหรือไม่ โดยระบบจะช่วยดึงข้อมูลจากใบเบิกสินค้าผลิตมาให้ท่านใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย
ก่อนมารับสินค้าที่ผลิตเข้าสต๊อกท่านต้องบันทึกเบิกสินค้าเพื่อผลิตเอง หรือ เบิกสินค้าจากการสั่งผลิต ในโปรแกรมสต๊อกสินค้า dmart ให้เรียบร้อยก่อน 

เข้าไปที่เมนู ส่วนผลิต->ใบรับเข้าสินค้าจากการผลิต ดังรูป

รับเข้าสินค้าการผลิต-โปรแกรมpos-dmart

หลังจากนั้นให้เลือกคลังที่ต้องการรับเข้าสินค้าจากการผลิต (ในที่นี้จะเลือกคลังหลัก) แล้วกดปุ่ม Ok 

เลือกคลังเพื่อเบิกสินค้าผลิต-โปรแกรมขายdmart

กดเพิ่ม  หลังจากนั้นกดปุ่มดึงข้อมูล->รับสินค้าผลิตเข้าคลัง-> ดังรูปตัวอย่าง

กดเพิ่มเบิกสินค้าผลิต-โปรแกรมบิล-dmart
กดรับสินค้าผลิตเข้าคลัง-โปรแกรมคิดเงินdmart

เลือกช่วงวันที่ของใบเบิกสินค้าเพื่อผลิต ที่ต้องการดึงข้อมูลมารับเข้าสินค้า เมื่อเลือกวันที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดึงเอกสารใบเบิกสินค้าเพื่อผลิตตามช่วงวันที่ที่ระบุขึ้นมา ให้เลือกเอกสารที่ต้องการ 1 เอกสาร แล้วกด ok ดังรูป

เลือกช่วงวันที่เบิกผลิต-โปรแกรมpos-dmart
เลือกใบเบิกผลิตมานำเข้า-โปรแกรมบิลdmart

ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าในเอกสารใบเบิกสินค้าเพื่อผลิตที่คุณเลือกเข้ามาในเอกสารรับเข้าสินค้าผลิต หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลอะไรให้กดปุ่มบันทึก

บันทึกใบรับเข้าสินค้าผลิต-โปรแกรมเช็คสต๊อกdmart

ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดได้ โดยกดปุ่มแก้ไขแล้วคลิ๊กไปที่แถบรายละเอียดการผลิต ท่านสามารถแก้ไขข้อมูล วันหมดอายุ,จำนวนของเสีย,เพิ่มหมายเหตุ และเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขค่าใช้จ่าย/ต้นทุนผลิตได้ โดยจะต้องทำการเพิ่มข้อมูลหลัก ค่าใช้จ่าย-ต้นทุนการผลิต มาก่อนหน้านี้แล้ว 

เพิ่มค่าใช้จ่ายการผลิต-โปรแกรมขายหน้าร้านdmart

ให้ท่านคลิ๊กปุ่ม … ที่อยู่ในช่องรหัสเพื่อเลือกรหัสค่าใช้จ่าย และใส่ยอดเงินค่าใช้จ่ายและรายละเอียด(ถ้ามี) หากต้องการเพิ่มรายการต่อไปให้กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ด ดังรูป

กดปุ่มลูกศรลงเพิ่มรายการต่อไป-pos-dmart

ถ้าต้องการลบรหัสค่าใช้จ่ายไหนให้เลือกรายการที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม ctrl แลพ Delete ที่แป้นคีย์บอร์ด แล้วให้คลิ๊กปุ่ม ok

delete record-โปรแกรมขาย-dmart

เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ท่านสามารถพิมพ์เอกสารรับเข้าสินค้าผลิตได้โดยกดปุ่มพิมพ์ โดยจะมีปุ่มพิมพ์1 กับ พิมพ์2 ถ้าเป็นฟอร์มที่พิมพ์บ่อยควรกำหนดไว้ที่พิมพ์1 พิมพ์2 จะเป็นแบบฟอร์มทางเลือกซึ่งสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์ม (ท่านสามารถให้ทางทีมงานกำหนดแบบฟอร์มรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้ค่ะ แจ้งได้เลย) 

พิมพ์ใบรับเข้าสินค้าเข้า-โปรแกรมสต๊อกdmart
ตัวอย่างใบรับเข้าสินค้าเข้า-dmart

ท่านสามารถเช็คจำนวนสินค้าผลิตในคลังสินค้าได้ โดยไปที่เมนู รายงาน-> รายงานสินค้าคงเหลือ->สินค้าคงเหลือแยกคลัง เลือกคลังและช่วงวันที่ที่ต้องการแล้วกด ok

รายงานสินค้าคงเหลือแยกคลัง1-โปรแกรมบิลdmart
รายงานสินค้าคงเหลือแยกคลัง2-โปรแกรมบิลdmart
รายงานสินค้าคงเหลือแยกคลัง3-โปรแกรมสต๊อก-dmart