add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > ยกยอดสินค้า-dmart

        ในกรณีที่ท่านเปิดกิจการมาก่อนที่จะใช้งานโปรแกรม pos DMART ย่อมมียอดสินค้าคงเหลือในร้านที่ไม่ได้เป็นการซื้อเข้าใหม่ดังนั้นให้ท่านใช้วิธียกยอดสินค้าเข้าระบบ โดยเข้าไปที่เมนู สินค้า-> จัดการสต็อก ->บันทึกยอดยกมาของสต็อก ดังรูป

กดเพิ่ม เลือกรหัสรายการสินค้าใส่ยอดยกมาที่ช่องจำนวน และราคาทุนยกมาต่อหน่วย กดลงศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเลือกรายการถัดไปจนกว่าจะครบแล้วกดบันทึก ดังรูป

(แนะนำให้หนึ่งใบยกยอดไม่ควรเกิน 50 รายการ เมื่อครบแล้วให้เพิ่มเอกสารยกยอดใบใหม่ มิฉะนั้นตอนบันทึกเครื่องอาจเกิดอาการหน่วงหรือค้างได้ถ้าจำนวนรายการมากเกินไป)

เมื่อเพิ่มรายการสินค้าจนครบแล้ว (ไม่ควรเกิน 50 รายการ) ให้ใส่ยอดรวมที่ช่องเงินสดแล้วกดปุ่ม enterที่แป้นคีย์บอร์ดให้ยอดค้างชำระเป็น 0 หลังจากนั้นกดปุ่มบันทึก

ใบยอดสินค้ายกมาที่ค้างชำระในโปรแกรมpos dmart
ใบยอดสินค้ายกมาที่จ่ายเงินสดในโปรแกรมpos dmart

ท่านสามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือทั้งหมดได้ที่เมนูรายงาน-> สินค้าคงเหลือหรือเมนูการ์ดสินค้า เช่นในตัวอย่าง

ดูยอดคงเหลือจากการยกยอดได้ในรายงานโปรแกรมขาย dmart

ในวิดิโอวิธีการยกยอดสินค้า เริ่มนาทีที่ 3.50