add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > บันทึกใบสั่งผลิต

        ใบสั่งผลิตใช้ในการบันทึกรับคำสั่งผลิตจากลูกค้า สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า สินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งผลิตและจำนวน พร้อมคำนวณราคา ท่านสามารถบันทึกการรับเงิน(รับเงินก่อนผลิต/เงินมัดจำ)ในฟอร์มนี้ได้ อาจจะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือจำนวนเงินแค่บางส่วน แต่ลูกค้าจะยังไม่ได้รับสินค้าในตอนนี้  (ระบบจะยังไม่ตัดสต๊อกแต่บันทึกการรับเงินมาก่อนและมาทำการเบิกสินค้าเพื่อผลิตโดยดึงข้อมูลจากใบสั่งผลิตได้ในขั้นตอนต่อไป

การบันทึกใบสั่งผลิตในโปรแกรมเช็คสต๊อก dmart เริ่มต้นท่านต้องเตรียมข้อมูลสินค้าสั่งผลิต ให้เรียบร้อยก่อน แต่หากเป็นสินค้าใหม่ท่านก็สามารถเข้ามาเพิ่มข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกใบสั่งผลิตได้

เข้าไปที่เมนู ส่วนผลิต->ใบสั่งผลิต ดังรูป

เข้าเมนูใบสั่งผลิต-โปรแกรมบิลdmart

หากยังไม่มีข้อมูลลูกค้าท่านสามารถเข้าไปที่เมนู แก้ไขข้อมูล->ข้อมูลลูกค้า เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ได้ดังรูปตัวอย่าง แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่แล้วในระบบ เริ่มขั้นตอนต่อไปได้เลย วิธีบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด

แก้ไขข้อมูลลูกค้า-ลูกค้า-โปรแกรมบิลdmart

กดเพิ่ม เลือกรหัสลูกค้าที่สั่งผลิตโดยกดปุ่ม … และค้นหาลูกค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok เพื่อเลือกลูกค้า หลังจากนั้นระบุ วันที่ และเลือกประเภทการคิด VAT ในตัวอย่างจะเลือกเป็นประเภทไม่คิด VAT ดังรูปตัวอย่าง

หมายเหตุ: หากเลือกประเภท VAT เป็นแบบใดต้องในเมนูขายต้องเลือกประเภทVAT ตามใบสั่งผลิตด้วยมิฉะนั้นระบบจะไม่สามารถดึงข้อมูลการสั่งผลิตมาหักในการขายได้)

เพิ่มใบสั่งผลิต-โปรแกรมขายหน้าร้านdmart
เลือกประเภทvat-โปรแกรมออกใบเสร็จdmart
เลือกลูกค้า-โปรแกรมขายหน้าร้านdmart
ค้นหาลูกค้าสั่งผลิต-โปรแกรมขายdmart

เพิ่มรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตโดยกดปุ่ม … ดังรูป โดยสามารถค้นหาจากรหัส/ชื่อสินค้าได้ หากสินค้าสั่งผลิตมีบาร์โค้ดสามารถสแกนบาร์โค้ดได้เลย ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าที่ท่านเลือกมาแสดงในรายการสินค้า หลังจากนั้นระบุข้อมูลดังนี้
1.จำนวน -> จำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิต(ห้ามต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำ/Lot)
2.ราคา -> ราคาขายสินค้าต่อหน่วย เริ่มต้นระบบจะดึงมาจากข้อมูลสินค้าแต่ท่านสามารถแก้ไขได้
3.ส่วนลด -> ส่วนลดการขายถ้ามี ถ้าให้ส่วนลดเป็น % ให้ใส่จำนวนตามด้วยเครื่องหมาย + เช่นลด 5% ใส่ 5+ ในช่องส่วนลด ระบบจะคำนวณยอดรวมให้อัตโนมัติ
***หมายเหตุ*** ใน 1 เอกสารไม่ควรบันทึกสินค้าเกิน 50 รหัส

เลือกสินค้าสั่งผลิต-ระบบคลังสินค้าdmart
ค้นหาสินค้าสั่งผลิต-โปรแกรมpos-dmart

ตัวอย่างการแจ้งเตือนหากจำนวนสินค้าที่สั่งผลิตต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำ/Lot ให้ท่านทำการแก้ไขจำนวนสินค้าให้เท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนขั้นต่ำ/Lot แต่หากท่านต้องการแก้ไขจำนวนขั้นต่ำ/Lot สามารถไปแก้ไขได้ในเมนูข้อมูลสินค้า 

ใส่จำนวนต่ำกว่าจน.ต่อlot-โปรแกรมสต๊อกdmart
ใส่จำนวนสั่งผลิต-โปรแกรมขายdmart

หากลูกค้าสั่งผลิตสินค้ามากกว่า 1 รายการให้กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มสินค้ารายการต่อไปจนครบ

หลังจากนั้นระบบจะคำนวณยอดรวมเงินให้อัตโนมัติ ให้ท่านระบุจำนวนเงินที่รับมัดจำในช่องเงินสด (จะรับบางส่วนหรือทั้งหมดของราคารวมสินค้าก็ได้) ในตัวอย่างจะรับเงินเพียงบางส่วนคือ 935 บาท จากทั้งหมด 1,935 บาท เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ดังรูป

ใส่ยอดมัดจำสั่งผลิต-โปรแกรมบิล-dmart

ท่านสามารถพิมพ์เอกสารใบสั่งผลิตได้โดยกดปุ่มพิมพ์ โดยจะมีปุ่มพิมพ์1 กับ พิมพ์2 ถ้าเป็นฟอร์มที่พิมพ์บ่อยควรกำหนดไว้ที่พิมพ์1 พิมพ์2 จะเป็นแบบฟอร์มทางเลือกซึ่งสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์ม (ท่านสามารถให้ทางทีมงานกำหนดแบบฟอร์มรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้ค่ะ แจ้งได้เลย) 

ตัวอย่างใบสั่งผลิต-โปรแกรมpos-dmart