add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > บันทึกรับคืนสินค้าเช่า

        หากท่านได้ทำการบันทึกเอกสารที่ลูกค้าเช่าสินค้าไปแล้ว ดูวิธีบันทึกเช่ายืมสินค้า  เมื่อลูกค้านำสินค้ามาคืน ให้ท่านบันทึกรับคืนสินค้าเช่าในโปรแกรมสต๊อกสินค้า dmartได้ดังนี้

เข้าไปที่เมนูเช่า->รับคืนสินค้าเช่า จะปรากฏหน้าจอให้ท่านเลือกคลังสินค้าที่จะรับคืนสินค้าแล้วกดปุ่ม ok ดังรูป

เข้าเมนูรับคืนสินค้าเช่า
เลือกคลังสินค้า

กดเพิ่ม เลือกประเภทการคิด VAT ทางด้านขวาของหน้าจอ หลังจากนั้นเลือกวันที่ที่ลูกค้านำสินค้ามาคืน และเวลาที่คืน (ให้ท่านแก้ไขวันที่ของเอกสารทางด้านซ้ายให้เป็นวันเดียวกับวันที่ลูกค้าคืนสินค้าด้วย) ดังรูป

เพิ่มเอกสารรับคืนสินค้าเช่า
เลือกวันที่ที่ลูกค้าคืนสินค้า
เลือกวันที่เอกสารให้ตรงกับวันที่คืนสินค้า
เลือกประเภท vat

ระบุรหัสลูกค้าที่จะคืนสินค้าโดยกดปุ่ม … สามารถค้นหาลูกค้าโดยใช้ รหัส/ชื่อ/เบอร์โทรลูกค้าได้ เมื่อเลือกลูกค้าได้แล้วกดปุ่ม OK ระบบจะถามว่าต้องการดึงข้อมูลที่อยู่ลูกค้ามาใส่ในช่องที่อยู่จัดส่งในเอกสารด้วยหรือไม่ถ้าต้องการกด YES หลังจากนั้นให้คลิ๊กปุ่มคืนสินค้าเช่า แล้วเลือกช่วงวันที่ของใบเช่ายืมสินค้า แล้วกดปุ่มตกลง ดังรูปตัวอย่าง

เลือกรหัสลูกค้าที่คืนสินค้าให้เช่า
เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่ของลูกค้า
กดปุ่มคืนสินค้า

จะปรากฎหน้าต่างสินค้าที่ต้องการคืนให้ท่านเลือก (โดยระบบจะแสดงทุกสินค้าและทุกเอกสารที่มีการเช่าไปในช่วงวันที่ที่ท่านเลือก)
ท่านสามารถเลือกสินค้าจากเอกสารเช่าใดก็ได้ และเลือกสินค้าใดก็ได้ (ถ้ามีสินค้าที่ซ้ำกันให้สังเกตที่เลขที่เอกสารและวันที่เช่าได้ว่าต้องการคืนสินค้าที่ยืมไปวันใด)
วิธีการเลือกมี 3 รูปแบบ
1.ทำเครื่องหมายถูกบางรายการที่ท่านต้องการเลือกเพื่อรับคืน
2.กดปุ่มเลือกทั้งหมด เพื่อเลือกสินค้าทุกรายการมารับคืน
3.กดปุ่มยกเลิกการเลือก ในกรณีที่ท่านเลือกสินค้าไม่ถูกต้องแล้วต้องการเลือกใหม่
เมื่อทำการเลือกสินค้ามารับคืนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK ดังรูป
**หมายเหตุ** ท่านสามารถระบุจำนวนสินค้าที่จะคืนแต่ละรายการได้อีกครั้ง เมื่อระบบดึงข้อมูลมาแสดงในรายการสินค้า ไม่จำเป็นต้องคืนทั้งหมด

เลือกสินค้าให้เช่า

ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าที่ท่านเลือกมาแสดงในรายการสินค้า หลังจากนั้นให้ระบุข้อมูลดังนี้
1.จำนวน -> จำนวนสินค้าที่ต้องการคืนไม่จำเป็นต้องคืนทั้งหมด (โดยอ้างอิงตามเลขที่ใบเช่า)
2.ราคาเช่า -> ราคาเช่าต่อวัน เริ่มต้นระบบจะดึงมาจากเอกสารเช่าแต่ท่านสามารถแก้ไขได้
4.ส่วนลด -> ส่วนลดค่าเช่าถ้ามี เริ่มต้นระบบจะดึงมาจากเอกสารเช่า 
ถ้าให้ส่วนลดเป็น % ให้ใส่จำนวนตามด้วยเครื่องหมาย + เช่นลด 5% ใส่ 5+ ในช่องส่วนลด ระบบจะคำนวณยอดรวมให้อัตโนมัติ ดังรูป

แก้ไขจำนวนสินค้าที่คืน

หลังจากนั้นระบบจะคำนวณยอดต่างๆดังนี้
1.รวม(ก่อนหักมัดจำ) = (ราคาเช่า*จำนวนที่คืน*ค่าเช่าต่อหน่วย)- ส่วนลด

2.หักมัดจำ ระบบคำนวณจากยอดมัดจำในใบเช่า แต่ต้องไม่เกินยอด รวม(ก่อนหักมัดจำ)  ซึ่งท่านสามารถแก้ไขการหักค่ามัดจำได้ โดยให้ทำเครื่องหมายถูกที่ กำหนดยอดมัดจำ แล้วแก้ไขในช่อง หักมัดจำ ในตัวอย่างค่ามัดจำที่มาจากข้อมูลใบเช่าคือ 4,000 บาท แต่จะกำหนดเองเป็น 2,500 บาท

3.ยอดสุทธิ = รวม(ก่อนหักมัดจำ) – หักมัดจำ + ค่าเก็บสินค้า

หากมีค่าเก็บสินค้าคืน สามารถกำหนดในช่องค่าเก็บสินค้าได้เลย ระบบจะคำนวณยอดสุทธิให้ และระบุชื่อผู้รับสินค้าคืนได้หากต้องการ หลังจากนั้นให้ใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายในช่องเงินสดแล้วกด enter ที่แป้นคีย์บอร์ดให้ช่องค้างค้างชำระเป็น 0 เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกดังรูป

กำหนดยอดหักมัดจำคืนเอง
ใส่ส่วนลดคืนสินค้า
ใส่จำนวนเงินต้องจ่ายในช่องเงินสด

ท่านสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานการรับคืนสินค้าได้โดยกดปุ่มพิมพ์ โดยจะมีปุ่มพิมพ์1 กับ พิมพ์2 ถ้าเป็นฟอร์มที่พิมพ์บ่อยควรกำหนดไว้ที่พิมพ์1
พิมพ์2 จะเป็นแบบฟอร์มทางเลือกซึ่งสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์ม (ท่านสามารถให้ทางทีมงานกำหนดแบบฟอร์มรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้ค่ะ แจ้งได้เลย) 

ใบเสร็จรับเงิน-ใบเก็บสินค้า

จุดสังเกตุในการคืนสินค้าครั้งต่อไปกับลูกค้าคนเดิม

เมื่อท่านทำการเพิ่มเอกสารคืนสินค้าให้เช่า ให้ท่านระบุวันคืนสินค้าก่อนระบุรหัสลูกค้า มิฉะนั้นจำนวนยอดสินค้าที่แสดงตอนเลือกมาคืนจะไม่ถูกต้องเนื่องจากระบบคำนวณจำนวนสินค้าที่คืนตามวันที่ ให้ท่านทำตามลำดับดังรูปด้านล่าง

เลือกวันที่คืนสินค้า
เลือกรหัสลูกค้า
กดปุ่มคืนสินค้า
แสดงจำนวนสินค้าที่ต้องคืน