add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > บันทึกการขายอะไหล่-สินค้ารถยนต์

        ในกรณีที่ท่านเปิดกิจการที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์แล้วต้องมีการบันทึกข้อมูลรถยนต์เช่นทะเบียนรถ รุ่นรถยนต์ หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่อง ค่าแรง โปรแกรมสต๊อก DMART สามารถรองรับความต้องการของท่านได้ โดยท่านสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าที่ขายโดยที่สามารถระบุข้อมูลรถยนต์และลูกค้าที่ขายได้เพื่อดูประวัติย้อนหลัง และยังสามารถค้นหาข้อมูลด้วยทะเบียนรถ หมายเลขเครื่อง เลขตัวถังได้อีกด้วย  

บันทึกการขายเงินสดโดยระบุข้อมูลรถยนต์

เข้าไปที่เมนูขายสินค้า ขาย->ขายสินค้า->ขายสดไม่เปิดกะ->มี vat/มีภาษี

เลือกคลังสินค้าในตัวอย่างคือคลังหลักกด ok หลังจากนั้นเพิ่มเอกสารโดยกดปุ่มเพิ่ม เลือกรหัสลูกค้าที่ทำการขาย ดูวิธีเพิ่มข้อมูลลูกค้าคลิ๊ก เลือกประเภท vat ในการออกบิลขายในตัวอย่างเลือกประเภทรวม vat ดังรูป

เข้าเมนูขายสดมีvat-โปรแกรมสต๊อกสินค้าdmart
เลือกคลังหลัก
กดปุ่มเพิ่มเอกสารขายสด
เลือกรหัสลูกค้า-โปรแกรมขายหน้าร้านdmart

เลือกรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่มในบิลขาย (ไม่ควรเกิน 50 รายการ) หลังจากนั้นให้ใส่ยอดรวมที่ช่องเงินสดแล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดให้ยอดค้างชำระเป็น 0 หลังจากนั้นกดปุ่มบันทึก

เลือกสินค้าเพิ่มในบิลขายสด
ใส่จำนวนเงินรวมในช่องเงินสด

ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลรถยนต์ได้โดยคลิ๊กไปแถบข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม (แต่ต้องบันทึกรายการสินค้าที่ขายให้เสร็จสิ้นก่อน) กดปุ่มเพิ่ม/แก้ไขรถยนต์ ข้อมูลรถยนต์ที่ท่านเพิ่มจะผูกกับลูกค้าที่ท่านเลือกก่อนหน้านี้ กดปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อทำการเพิ่มข้อมูลรถยนต์หลังจากนั้นกดเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก เช่นในตัวอย่าง

คลิ๊กแถบข้อมูลรถยนต์
เพิ่มข้อมูลรถยนต์
กดบันทึกข้อมูลรถยนต์

เมื่อเพิ่มข้อมูลรถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่มแก้ไขเอกสารเพื่อเลือกรถยนต์ที่ผูกกับเอกสารขาย (ครั้งต่อไปเมื่อเลือกลูกค้าท่านสามารถเลือกข้อมูลรถยนต์ที่ได้เพิ่มข้อมูลไว้แล้วโดยไม่ต้องเพิ่มข้อมูลใหม่) หากมีค่าแรงสามารถระบุในช่องค่าแรงได้แล้วกดปุ่มบันทึกเอกสาร ดังรูปตัวอย่าง

ใส่ค่าแรงแล้วบันทึก
ตัวอย่างใบกำกับภาษีที่มีข้อมูลรถยนต์

สามารถค้นหาเอกสารจากข้อมูลรถยนต์ได้ ข้อมูลทะเบียนรถ หมายเลขเครื่อง เลขตัวถัง ชื่อลูกค้า และสามารถดูรายงานค่าแรงตามช่วงวันที่ได้อีกด้วยดังรูปตัวอย่าง

ค้นหาเอกสารโดยข้อมูลรถยนต์
ค้นหาด้วยข้อมูลรถยนต์
เข้าเมนูรายงานค่าแรงตามช่วงวันที่
รายงานค่าแรงตามช่วงวันที่