Qsofttech โทร. 099-3694654, 085-5496395

add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > ขายสินค้าจากการสั่งผลิต

ขายสินค้าจากการสั่งผลิตในโปรแกรมสต๊อก DMART


        การบันทึกการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งผลิตจะช่วยให้ท่านทราบว่าลูกค้าได้มารับสินค้าที่สั่งผลิตแล้วหรือยัง แล้วเหลือสินค้าอยู่เท่าไหร่ โดยระบบจะช่วยดึงข้อมูลจากใบสั่งผลิตสินค้ามาให้อัตโนมัติ ทำให้ง่ายในการบันทึกการขายและคำนวณค่าสินค้าหากยังไม่ได้ชำระตอนสั่งผลิต พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน

การบันทึกใบขายสินค้าจากการผลิตในโปรแกรมสต๊อกสินค้า dmart เริ่มต้นท่านต้องรับเข้าสินค้าจากการผลิตให้เรียบร้อยก่อน 

เข้าไปที่เมนู ขาย->ขายสินค้า->ขายสดไม่เปิดกะ-> มี VAT/ไม่มี VAT ดังรูป
(แล้วแต่ว่าคุณขายสินค้ามีภาษีหรือไม่)

เข้าเมนูขายสดมีvat-โปรแกรมpos-dmart
ขายสดไม่มี VAT-โปรแกรมpos-dmart

หลังจากนั้นให้เลือกคลังที่ต้องการตัดสต๊อกวัตถุดิบเพื่อผลิต(ในที่นี้จะเลือกคลังหลัก) แล้วกดปุ่ม Ok 

เลือกคลังขาย-โปรแกรมขายหน้าร้านdmart

กดเพิ่ม เลือกรหัสลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้า หลังจากนั้นกดปุ่มดึงข้อมูล->ดึงสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตไว้มาขาย ดังรูปตัวอย่าง

กดเพิ่มใบขาย-โปรแกรมpos-dmart
กดปุ่มเลือกลูกค้า-โปรแกรมบิลdmart
เลือกรหัสลูกค้า-โปรแกรมpos-dmart
ปุ่มดึงข้อมูลขายสินค้า-โปรแกรมบิลdmart
ดึงข้อมูลสั่งผลิตมาขาย-โปรแกรมขายหน้าร้านdmart

เลือกช่วงวันที่ของใบสั่งผลิตสินค้าที่ต้องการดึงข้อมูลมาเบิกสินค้าเพื่อสั่งผลิต เมื่อเลือกวันที่เรียบร้อยแล้วเลือกให้สินค้าที่ต้องการ (เลือกสินค้าได้ 1 รหัสเท่านั้น) เพื่อเบิกส่วนประกอบ/วัตถุดิบมาผลิต

ระบบจะดึงเอกสารใบสั่งผลิตที่อยู่ในช่วงวันที่ที่คุณต้องการมาแสดง ให้คุณทำเครื่องหมายถูกหน้าใบสั่งผลิตที่ต้องการเบิกสินค้าผลิตมาในรอบนี้ (สามารถกดปุ่มเลือกทั้งหมดได้หากจะเลือกทุกเอกสาร) หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ok เพื่อยืนยัน

ท่านสามารถพิมพ์เอกสารใบเบิกสินค้าผลิตได้โดยกดปุ่มพิมพ์ โดยจะมีปุ่มพิมพ์1 กับ พิมพ์2 ถ้าเป็นฟอร์มที่พิมพ์บ่อยควรกำหนดไว้ที่พิมพ์1 พิมพ์2 จะเป็นแบบฟอร์มทางเลือกซึ่งสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์ม (ท่านสามารถให้ทางทีมงานกำหนดแบบฟอร์มรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้ค่ะ แจ้งได้เลย) 

ตัวอย่างใบเบิกสินค้าผลิต-โปรแกรมสต๊อกdmart