add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > ขายสินค้าจากการสั่งผลิต

        การบันทึกการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งผลิตจะช่วยให้ท่านทราบว่าลูกค้าได้มารับสินค้าที่สั่งผลิตแล้วหรือยัง แล้วเหลือสินค้าอยู่เท่าไหร่ โดยระบบจะช่วยดึงข้อมูลจากใบสั่งผลิตสินค้ามาให้อัตโนมัติ ทำให้ง่ายในการบันทึกการขายและคำนวณค่าสินค้าหากยังไม่ได้ชำระเงินตอนสั่งผลิต สามารถรับเงินในขั้นตอนนี้พร้อมออกเอกสารใบเสร็จรับเงินได้เลย

การบันทึกใบขายสินค้าจากการผลิตในโปรแกรมสต๊อกสินค้า dmart เริ่มต้นท่านต้องรับเข้าสินค้าจากการผลิตให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสินค้าสำหรับขายในขั้นตอนนี้

เข้าไปที่เมนู ขาย->ขายสินค้า->ขายสดไม่เปิดกะ-> มี VAT/ไม่มี VAT ดังรูป (แล้วแต่ว่าคุณขายสินค้ามีภาษีหรือไม่)

ขายสินค้าผลิต-มีvat-dmart

หลังจากนั้นให้เลือกคลังที่ต้องการตัดสต๊อกวัตถุดิบเพื่อผลิต(ในที่นี้จะเลือกคลังหลัก) แล้วกดปุ่ม Ok 

เลือกคลังหลักเพื่อขายสินค้าผลิต

กดเพิ่ม เลือกรหัสลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้า หลังจากนั้นกดปุ่มดึงข้อมูล->ดึงสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตไว้มาขาย ดังรูปตัวอย่าง

ขายสินค้าผลิต-กดเพิ่ม
ปุ่มดึงข้อมูลขายสินค้า-โปรแกรมบิลdmart
ดึงข้อมูลสั่งผลิตมาขาย-โปรแกรมขายหน้าร้านdmart

ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าที่ตรงกับลูกค้าที่ท่านเลือกขึ้นมาแสดง (ท่านสามารถเลือกสินค้าที่สั่งผลิตได้มากกว่า 1 รหัสสินค้า มาเปิดบิลขายได้) ในตัวอย่างลูกค้าได้สั่งผลิตสินค้าแค่ชนิดเดียว หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ok เพื่อยืนยัน

ดึงรหัสสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิต

หากในขั้นตอนการสั่งผลิตสินค้าท่านได้รับเงินค่าสินค้ามาแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ระบบจะดึงข้อมูลรหัสเอกสาร และจำนวนเงินที่ได้รับมาจากขั้นตอนสั่งผลิตมาหักในฟอร์มขายให้อัตโนมัติ หากยังไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนในขั้นตอนการผลิตยอดเงินที่เหลือที่ต้องจ่ายในรอบนี้จะปรากฎในช่องค้างชำระ

ในตัวอย่างจำนวนเงินรวมสินค้าคือ 2,980 บาท ได้รับในขั้นตอนการสั่งผลิตมาแล้ว 980 บาท คงเหลือที่ต้องจ่ายในรอบนี้ 2,000 บาทดังรูป

ระบบดึงข้อมูลสินค้าสั่งผลิตมาแสดง

ให้ท่านใส่จำนวนเงินที่เหลือ (2,000 บาท)ในช่องเงินสดเพื่อรับเงินแล้วกดปุ่มบันทึก ดังรูป

บันทึกเอกสารขายสินค้าสั่งผลิต

ท่านสามารถพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินจากการขายสินค้าผลิตได้โดยกดปุ่มพิมพ์ โดยจะมีปุ่มพิมพ์1 กับ พิมพ์2 ถ้าเป็นฟอร์มที่พิมพ์บ่อยควรกำหนดไว้ที่พิมพ์1 พิมพ์2 จะเป็นแบบฟอร์มทางเลือกซึ่งสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์ม (ท่านสามารถให้ทางทีมงานกำหนดแบบฟอร์มรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้) 

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินขายสินค้าสั่งผลิต-dmart
เลือกแบบฟอร์มใบเสร็จ-dmart
previewใบเสร็จรับเงินสินค้าสั่งผลิต-dmart