add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

       ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้งานในระบบคลังสินค้า dmart หรือโปรแกรมร้านขายยา Ranyadee ได้ไม่จำกัดโดยเข้าไปที่เมนู จัดการระบบ->พนักงาน ถ้าจะเพิ่มผู้ใช้งานให้ท่านคลิ๊กไปที่แถบรายละเอียด กดเพิ่ม ใส่รายละเอียดและกำหนดสิทธิ์ต่างๆ เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกดังรูป

เข้าเมนูพนักงาน
กำหนดสิทธิ์การใช้งาน-แถบรายละเอียด
กำหนดสิทธิ์การใช้งาน-กดเพิ่ม

       หากท่านต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสามารถคลิ๊กไปที่แถบกำหนดสิทธิ์ทั่วไปแล้วแล้วทำเครื่องหมายถูกเฉพาะเมนูที่ต้องการให้ผู้ใช้งานคนนั้นเข้าถึงได้ (ต้องกดปุ่มแก้ไขในแถบรายละเอียดก่อนมากำหนดสิทธิ์ทั่วไปนี้) เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกที่แถบรายละเอียดดังรูป

แก้ไขสิทธิ์ใช้งานแถบสิทธิ์ทั่วไป
กำหนดสิทธิ์ทั่วไปในการใช้งาน
บันทึกสิทธิ์การใช้งาน

       หากท่านต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงรายงาน สามารถคลิ๊กไปที่แถบกำหนดสิทธิ์รายงานแล้วทำเครื่องหมายถูกเฉพาะเมนูรายงานที่ต้องการให้ผู้ใช้งานคนนั้นเข้าถึงได้ (ต้องกดปุ่มแก้ไขในแถบรายละเอียดก่อนมากำหนดสิทธิ์รายงานนี้) เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกที่แถบรายละเอียดดังรูป

แก้ไขสิทธิ์ใช้งานแถบสิทธิ์ทั่วไป
กำหนดสิทธิ์รายงาน
บันทึกสิทธิ์การใช้งาน

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วน ให้ท่านคลิ๊กไปที่แถบแสดงทั้งหมดว่ามีรายชื่อผู้ใช้งานใหม่แสดงอยู่หรือไม่ ถ้าแสดงอยู่แสดงว่าข้อมูลได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: ท่านสามารถให้ผู้ใช้งาน login ใช้ user password ที่เพิ่มและกำหนดสิทธิ์ใหม่ได้เลย

เพิ่มข้อมูลผู้จำหน่ายในโปรแกรมpos dmart

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึก และลองคลิ๊กที่แถบแสดงทั้งหมดเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดได้ ท่านสามารถให้ผู้ใช้งานใหม่ login ใช้งานตามสิทธิ์ที่ได้กำหนดไว้ได้เลย ในกรณีที่ใช้หลายเครื่องร่วมกันในวงแลนห้าม login ใช้งาน user ซ้ำกันแต่ละเครื่อง

แสดงผู้ใช้งานทั้งหมด
loginใช้งานโปรแกรม
ใส่ username-passwordเข้าใช้งาน